Formy pracy placówki


Placówka obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim obszar powiatu wieluńskiego, ale wiele propozycji programowych kieruje także do ościennych powiatów. Wychowankowie - uczestnicy placówki to dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Placówka posiada do dyspozycji jednopiętrowy budynek dydaktyczny z kilkoma pracowniami, niewielki zielony plac zabaw, budynek, w którym mieści się pracownia plastyczna oraz obiekty garażowe i magazynowe.

Główne cele Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu to zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez:
1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Uzupełnianie przez wychowanków wiedzy, zdobywanie umiejętności, korzystanie z różnorodnych form wypoczynku.
3. Kształcenie świadomych i aktywnych odbiorców kultury i sztuki z uwzględnieniem sztuki ludowej i folkloru regionu wieluńskiego.
4. Rozwijanie nawyków czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki i krajoznawstwa.
5. Popularyzacja wszelkich działań z dziedziny regionalizmu i ekologii.
6. Wdrażanie szerokiej problematyki z zakresu wychowania i edukacji europejskiej.
7. Organizacja imprez artystycznych i sportowych.
8. Popularyzacja różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w placówce, poza nią, w lokalnym środowisku, w powiecie, w województwie i kraju.
9. Stwarzanie warunków do aktywnego i autentycznego działania struktur samorządowych wychowanków.

Formy pracy :
1. Edukacja muzyczna i taneczna
2. Edukacja plastyczna i graficzna
3. Promocja zdrowego stylu życia
4. Realizacja konkursów, przeglądów, turniejów
5. Organizacja wypoczynku w mieście i poza miejscem zamieszkania (kolonie, zimowiska, wycieczki)

 

Placówka działa w oparciu o trzy działy:

a) artystyczny

b) pozaartystyczny

c) sportowy

Dział artystyczny:

 1. taniec towarzyski
 2. taniec nowoczesny
 3. rytmika
 4. czirliderki
 5. zespoły wokalne
 6. chór
 7. zespół muzyki dawnej
 8. instrumenty klawiszowe (keyboardy)
 9. koła gitar
 10. koła teatralne
 11. koło teatralne - filmowe
 12. plastyka

Dział pozaartystyczny:

 1. koło grafiki komputerowej
 2. koło młodych reporterów
 3. koło młodych chemików
 4. koło młodych fizyków
 5. koło turystyczno - krajoznawcze
 6. Sejmik Młodzieży Powiatu Wieluńskiego
 7. język angielski
 8. język niemiecki

Dział sportowy:

 1. piłka ręczna
 2. piłka siatkowa
 3. piłka nożna
 4. tenis stołowy
 5. pływanie
 6. piłka koszykowa
 7. szachy
 8. kolarstwo
 9. badminton
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kalemba
email: mdkwielun@wp.pl tel.:43 843 87 80 fax: 43 843 87 80
, w dniu:  28‑04‑2006 11:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2017 12:09:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive