Finanse i mienie


Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu jest finansowany z budżetu Powiatu Wieluńskiego.

Obsługę finansowo - księgową prowadzi Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu.

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe-Bilans jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu: https://bip-zoeaszipow.powiat.wielun.pl/bipkod/21105449

Mienie placówki stanowi własność Powiatu Wieluńskiego.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kalemba
email: mdkwielun@wp.pl tel.:43 843 87 80 fax: 43 843 87 80
, w dniu:  21‑12‑2017 09:44:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Kalemba
email: mdkwielun@wp.pl tel.:43 843 87 80 fax: 43 843 87 80
, w dniu:  21‑12‑2017 09:44:43
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 12:41:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie